Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Kaple Božího těla

Kaple Božího těla

Objekt s nádherným halovým prostorem vrcholně gotického slohu, který se dochoval v intaktní podobě. Kaple se dočkala příchodu jezuitů, kteří započali s mohutnými terénními úpravami, v jejichž důsledku byl nově vyřešen vstup a opatřen barokním portálem. Po svém zrušení v závěru 18. století byla přeměněna ve varhanářskou dílnu a trvale chátrala. V devadesátých letech 20. století se ocitla na seznamu...

Barborská 679, Kutná Hora

Chrám sv. Barbory - katedrála

Chrám sv. Barbory - katedrála

Pětilodní gotický kostel vybudovaný ambiciózními měšťany na pozemku Pražské kapituly za městskými hradbami (mimo působnost Sedleckého kláštera). Stavba chrámu započala v roce 1388, podle některých pramenů měla tato stavba mít dvojnásobné rozměry než má současný chrám. Práce na chrámu byly několikrát přerušeny a výstavba chrámu byla definitivně ukončena až roku 1905. Katedrála je od roku 1995 zapsána...

Kutná Hora

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel byl vystavěn asi ve 2. desetiletí 15. století. Zpočátku byl obklopen osadou hutníků, která později zanikla. V letech 1488–1504 byl kostel důkladně opraven a pozdně goticky přestavěn nákladem důlního podnikatele Jana Smíška z Vrchovišť a jeho syna Kryštofa jako smíškovská pohřební kaple. Dne 15. září 1504 byl slavnostně vysvěcen biskupem Filipem Sidonským, který tehdy ve městě sídlil. Od 16....

U Trojice, Kutná Hora

Kostel Panny Marie na Náměti

Kostel Panny Marie na Náměti

Postaven koncem 14. století na místě středověkého rudokupeckého trhu. V roce 1470 kostel vyhořel a po požáru byly postupně opraveny věž a klenba. V kostele je pohřben Petr Brandl, slavný malíř českého baroka.

Na Náměti, Kutná Hora

Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba

Stavba zajišťovaná pražskou stavební hutí probíhala v letech 1330 - 1420 a projevuje se zde vliv cisterciá­ckého kláštera v Sedlci. Původní projekt počítal se zbudováním dvouvěžového kostela, avšak druhá věž nebyla nikdy dokončena. Od třicátých let 15. století do r. 1620 jej spravovala utrakvistická církev. V chrámu je zachován zajímavý pozd­ně gotický, renesanční i barokní inventář, fresky za oltářem...

Jakubská, Kutná Hora

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel, postaven s pomocí K.I. Dientzenhofera, atypický svou polohou v řadě okolních budov. Nástropní malba ztvárňující legendu o sv. Janu Nepomuckém.

Husova, Kutná Hora

Klášter řádu sv. Voršily

Klášter řádu sv. Voršily

Barokní voršilský klášter projektoval v 1. polovině 18. století K. I. Dientzenhofer. V současné době slouží prostory kláštera Církevnímu gymnáziu.

Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Novobarokní kostel zbudovaný v letech 1898–1901. Stavbu projektoval Fridrich (Bedřich) Ohmann. Stavba má ortogonální půdorys a do nároží se otevírá plasticky modelovaným kulisovitým průčelím.

Kutná Hora

Kostel sv. apoštolů Jana a Pavla

Kostel sv. apoštolů Jana a Pavla

Od r. 1922 kostel sv. Jana a Pavla, původně kostel sv. Jana Křtitele z 10. stol., za Josefa II. zrušený. Je jednou z nejstarších staveb na Kutnohorsku. Z původní svatyně se dochovala loď a okrouhlá apsida na východní straně. V r. 2008 byla obnovena fasáda kostela.

Malín, Kutná Hora

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

Založen před r. 1405 jako gotické bezvěžové dvojlodí. Hranolová věž vystavěna počátkem 18. stol. podle projektu G. Spinetty. V letech 1741–43 kostel upraven barokně. Zrušen r. 1787 a o 101 let později vyjma věže zbořen. Nahrazen novou částí nemocnice.

Kutná Hora

Kostel sv. Štěpána

Kostel sv. Štěpána

Původně románský kostel z 12. století. Ve 14. a koncem 15. století byl goticky přestavěn. V letech 1660 a 1710 prošel barokní přestavbou. V blízkosti kostela se nalézá polygonální zvonice z r. 1818 s bedněným zvonovým patrem z 16. století.

Malín, Kutná Hora

Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince

Postavený v letech 1489–1506 jako plochostropé dvojlodí s věží a klenutým presbytářem. Na počátku 18. stol. obnoven a věž opatřena charakteristickou barokní cibulovou bání. R. 1873 loď upravena na trojlodní prostor a objekt regotizován. Dochovala se část původního vybavení např. kazatelna s reliéfy a kované dveře.

Kutná Hora, Kaňk

Kostel Všech Svatých

Kostel Všech Svatých

Původ kostela je kladen do konce 13. stol. R. 1698 zbarokizován italským stavitelem Giovannim Battistou Spinettim del´Angelo. Jednolodní stavba s hranolovitou věží. V průčelí objektu niky se sochami sv. Rocha a sv. Šebestiána. Zařízení interiéru kostela je barokní.

Kutná Hora

Sedlecký klášter s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Sedlecký klášter s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Největší a nejnáročněji zbudovaná stavba, která se dochovala na půdě českých zemí z doby kolem roku 1300. Je v Čechách první stavbou katedrálního typu, která byla výrazně přetvořena v duchu začínajícího svébytného vývoje středoevropské gotiky.

Kutná Hora

Evangelický kostel

Evangelický kostel

Zbudován r. 1887 v neoempírovém slohu, podle návrhu pražského architekta Františka Buldry. Interiér byl v letech 1972-79 upraven podle návrhu akademických malířů manželů Miroslava a Jarmily Radových z Prahy.

Jiřího z Poděbrad 308, Kutná Hora

Husův sbor - kostel

Husův sbor - kostel

Nachází se v kutnohorské nové synagoze, který byla postavena počátkem 20. stol. Budova v secesním stylu nahradila starší modlitebnu z r. 1881. Od r. 1942 varhanářská dílna, od r. 1947 zde sídlí sbor CČSH.

Kutná Hora

Kaple Nejsvětější Trojice

Objekt vznikl přestavbou bývalé kaple Nejsvětější Trojice. Jednalo se o hřbitovní kapli. Kaple měla oválné kněžiště a téměř čtvercovou loď, v průčelí trojúhelníkovitý štít.

Kutná Hora

Kostel Církve bratrské

Modlitebna byla zbudována r. 1924 podle projektu arch. Františka Uherky z Brna. V období 1. republiky zde sídlila Česká biblická práce, která se věnovala vydávání tiskovin a biblí. Po 2. světové válce v objektu působila Biblická škola pro výchovu a vzdělání kazatelů Jednoty českobratrské. Její činnost byla v 50. letech 20. stol. tehdejším režimem ukončena. Později byly v podkroví budovy vybudovány...

Masarykova 321, Kutná Hora

Kaplička

Kutná Hora

Kaplička

Kutná Hora

Kaplička

Kutná Hora


Akce

Kollárovci - CZ tour

Ubytovna KD Lorec (Kutná Hora)

ne 14.3.2021 15:00

Let vrtulníkem nad Kutnou Horou

Kutná Hora - Karlov - prostranství nad garážemi

so 10.4.2021 10:00 - 11:30

Cukrářské slavnosti 2021

Kutná Hora

so 8.5.2021

Kutnohorská muzejní noc 2021

Kutná Hora

pá 21.5.2021 18:00

Gastrofestival 2021

Kutná Hora - okolí chrámu sv. Barbory a Jezuitské koleje

so 29.5.2021 11:00 - 18:00


Tip na výlet

Kaple Božího těla

Kaple Božího těla

Objekt s nádherným halovým prostorem vrcholně gotického slohu, který se dochoval v intaktní podobě. Kaple...